Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Nederland, Den Bosch, paleiskwartier bestaat 20 jaar en dat werd gevierd met allerlei festiviteiten zoals een kunstmarkt, bezichtigingen van van de tuinen van Lacour,bootje varen met vereniging Titanic en de onthulling van de hofvijver met zon en drankjes

Minder leegstand in winkelcentra in steden. Fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied. Vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Nieuwe bestemmingen voor lege stallen. Meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden die mogelijk worden gemaakt door de Regio Deal Noordoost Brabant. Versneld, dankzij de extra investering in onze regio.

De komende 2 jaar investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan € 40 miljoen extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over het hele linie samen de schouders onder 17 regionale projecten.

Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur Elies Lemkes-Straver: “In Noordoost-Brabant is landbouw en voedselproductie van oudsher de motor van de regionale economie. De manier waarop we voedsel produceren, distribueren en consumeren staat vandaag voor grote transities. Mijn sterke overtuiging is dat Noordoost-Brabant door de Regio Deal deze transities ook nu weer om weet te zetten in kansen; voor zowel de landbouw als de natuur. Een vitale regio waar de voedselsector, onze economische kracht, opnieuw een gewaardeerd onderdeel is van wonen, leven en werken.”

Groeispurt samenwerking

Jack Mikkers: “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze Coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”

Goed leven, fijn wonen en anders werken

De partners van de Regio Deal Noordoost-Brabant zijn Regio Noordoost-Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk € 10 miljoen beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n € 18 miljoen in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim € 40 miljoen extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd.

Binnen de 3 pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

Nu aan de slag

Jack Mikkers: “Het definitief sluiten van de Regio Deal is een mooi moment. Maar nu gaat het belangrijkste beginnen: aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken. De 17 projecten staan in de startblokken om van start te gaan. Uiteindelijk moeten deze de leefbaarheid en brede welvaart voor de inwoners van onze regio verbeteren.”

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten