Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
foto van de Atlas Leefbare Stad van Logistics Community Brabant

Met de ‘Atlas Leefbare Stad’ heeft Logistics Community Brabant (LCB) een antwoord gecreëerd voor overheden en bedrijven naar een duurzame ontwikkeling van de leefbare stad. LCB werkt samen met (logistieke) bedrijven, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeentes en onderwijs- en kennisinstellingen om de maatschappelijke vraagstukken van vandaag te lijf te gaan en innovaties voor morgen te ontwikkelen. Recent is het innovatieprogramma Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ) gestart.

Een data-gedreven aanpak is belangrijk. Met verschillende proeftuinen zoeken mkb’ers naar (door)ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van dataficering en digitalisering in de supply chain. Dat vertaalt zich concreet in smart contracts, blockchain toepassingen en nieuwe vormen van sensoring en AVS-mogelijkheden.

Daarnaast richt DDSZ zich op kennisdeling, kennisversnelling en -verdieping rondom ‘digital twin’-toepassingen. Daarbij werken verschillende bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samen aan het ontwikkelen van digitale weergaves op basis van publieke en private data.

Het eindresultaat van deze nieuwe inzichten deelt LCB in haar digitale ‘Atlas Leefbare Stad’.

Lees het hele artikel op de website van Brabant in Business

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030!

Samen met partners werkt de provincie Noord-Brabant aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst. Als innovatieve kennisregio willen we daarbij datatechnologie optimaal inzetten. De doorontwikkeling van de Atlas Leefbare Stad van LCB past heel goed bij de ambities uit het Beleidskader Economie 2030 en de doelstellingen uit de uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023. Brabant als koploper en als een vooraanstaande speler in Europa op het gebied van data-economie in 2030. Nieuwsgierig naar meer? Lees verder in de uitvoeringsagenda Data-economie.

Beeld: LCB

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten