Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Deelnemers van BioVoice Challenge op een rij

Sinds 2019 haalt het BioVoice programma bij grootbedrijven vragen op naar een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en start-ups krijgen vervolgens de kans een oplossing aan te leveren voor deze ‘challenges’. De meest recente challenge-cyclus van BioVoice eindigde half oktober. Tijdens een hybride Match Event werden de mooie resultaten samen gevierd. Missie geslaagd!

Wat heeft de challenge 2021 opgeleverd?

  • Elf innovatiecontracten

Er zijn elf innovatiecontracten gesloten tussen grootbedrijven en deelnemende mkb’ers en start-ups. Dit zijn niet alleen 1-op-1 samenwerkingen. Verrassend is dat er in twee challenges een samenwerking tot stand kwam tussen een grootbedrijf en twee kleinere bedrijven en tussen een grootbedrijf en drie kleinere bedrijven.

Het innovatiecontract betekent dat deelnemers toegang krijgen tot bijvoorbeeld financiering via vouchers. Die besteden ze zoveel mogelijk bij kennis- en applicatiecentra in de regio Zuidwest Nederland en ze tonen aan welke regionale impact hun project gaat hebben.

In totaal is er €96.250 aan innovatievouchers toegekend. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de Regio Deal Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rabobank en provincie Zeeland. De nieuwe partners gaan nu samen de pilotfase in met een budget van ruim € 600.000,-.

  • Alternatieve samenwerkingsvormen

Ook leverde deze cyclus naast de innovatiecontracten een flink aantal alternatieve samenwerkingsvormen op. Twaalf deelnemers gaan nu of in de toekomst samenwerken met regionale initiatieven en bedrijven. Zo gaat bijvoorbeeld een West-Brabants bedrijf met een van de challengers bekijken of hun al bestaande oplossing het proces kan verduurzamen en optimaliseren. Nieuwe kennis en/of techniek komt zo in een stroomversnelling voor een sterkere biobased- en circulaire economie in de regio

  • Innovatiekennis van ver én dichtbij

Er waren vijf deelnemende bedrijven uit het buitenland aanwezig; uit Spanje, Denemarken, Tsjechië, Duitsland en België. Zij brengen waardevolle nieuwe inzichten en netwerken van buiten onze landsgrenzen mee. Tegelijkertijd vonden twee challengers hun potentiële oplossing bijna om de hoek. Het in Vlissingen gevestigde Dow gaat een samenwerking aan met twee andere Zeeuwse bedrijven.

Over de initiatiefnemers en partners van BioVoice

De initiatiefnemers van BioVoice zijn REWIN, Green Chemistry Campus, de provincie Noord-Brabant en Rabobank. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering van het programma. Samen willen zij innovatieve ondernemers en talenten in de circulaire en biobased economie meer ruimte en een stem geven.

BioVoice is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rabobank en provincie Zeeland.

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030!

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten