Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Europese samenwerking op het gebied van smart industry met Tsjechië en Duitsland

Afgelopen maandag ontving Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling, een grote delegatie uit Tsjechië op het provinciehuis. De aanleiding voor deze ontmoeting is een sectorstudie* uitgevoerd naar de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven om samen te werken met de Tsjechische industrie op het gebied van Smart Industry. Een succesvol overleg waarin gezamenlijk vooruitgekeken werd naar de toekomst.

Zowel Nederland als Tsjechië staan voor de uitdaging om invulling te geven aan de digitale en groene agenda’s van de Europese Unie. De Tsjechische industrie heeft een lange traditie op het gebied van de maakindustrie en kan op dit gebied als zeer succesvol worden beschouwd. Ruime buitenlandse investeringen hebben ook bijgedragen aan dit succes. Daarnaast staat het Tsjechische vakmanschap hoog aangeschreven.

Waar kunnen we elkaar versterken?

Bij het overleg waren zowel de Tsjechische ambassadeur in Den Haag als de Nederlandse ambassadeur in Praag aanwezig. Ze spraken over de belangrijkste spelers in het innovatie-ecosysteem van de regio’s Zuid-Moravië en Bohemië. Een samenwerking met Brabant dat als een van de meest innovatieve regio’s in Europa wordt beschouwd ligt voor de hand. Nederland en Brabant hebben een gebrek aan goede vakmensen en op dit vlak kan Tsjechië ons helpen. Tsjechië kan juist veel leren van het Nederlandse innovatiemodel waarin overheid, technologie-instituten en bedrijven nauw samenwerken in ‘Smart Industry Field Labs’ en waar innovatie goed is afgestemd op de afzetmarkt.

Zowel Nederland als Tsjechië staan voor de uitdaging om invulling te geven aan de digitale en groene agenda’s van de Europese Unie.

Tsjechië zal in de tweede helft van 2022 het EU-voorzitterschap bekleden. Dit vormt een politieke kans om de Europese samenwerking op het gebied van innovatie een impuls te geven, ook op regionaal niveau. Verder wordt verwacht dat in het kader van de Europese Industriestrategie zal worden gewerkt aan de vermindering van kwetsbaar gebleken internationale waardeketens. Hiervoor zullen betrouwbare Europese waardeketens verder worden ontwikkeld; het ‘Made in Europe’ concept.

Hoe verder?

Afgesproken is een impactstudie te laten uitvoeren om te bepalen hoe en op welke terreinen een samenwerking de beste resultaten voor beide regio’s oplevert. De resultaten hiervan worden in maart 2022 verwacht. Dan kan het startschot gegeven worden voor de eerste concrete projecten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Stel je vraag dan in een reactie onderaan dit bericht.

Samen op weg naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030!

*Deze sectorstudie is een uitvloeisel van een tweetal Ronde Tafelbijeenkomsten in Praag onder leiding van de Tsjechische minister van Industrie en de Nederlandse Ambassade waarin de wenselijkheid om op dit gebied samen te werken inhoudelijk werd uitgesproken. Voor beide landen geldt bovendien dat Duitsland, waaronder de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg, een cruciale partner is.

Beeld: Brabant Brand Box

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten