Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
MMS_MMZS_2018-22674_Interreg

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft een “95% concept” van het toekomstige EU-subsidieprogramma vastgesteld. Het programma kan nu voor het eerst de grote lijnen publiceren van het soort grensoverschrijdende projecten dat het tussen 2021 en 2027 hoopt te kunnen subsidiëren. Het programma is echter nog niet ‘af’. Het wachten is op duidelijkheid vanuit Europa over het budget en de budgetverdeling. Waarschijnlijk kan het programma in maart of april 2021 worden afgerond en ingediend bij de Europese Commissie.

Hoe ziet het conceptprogramma er uit?

Het concept-programma is opgebouwd rond vier pijlers:
1.      Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
2.      Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur
3.      Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame
vrijetijdsbesteding
4.      Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen.

Binnen deze vier beleidsdoelstellingen zullen Vlaams-Nederlandse projecten worden gefinancierd op tal van domeinen. Interreg Vlaanderen-Nederland zal investeren in:
* innovatie en onderzoeksinfrastructuur,
* opleiding en het functioneren van de arbeidsmarkt,
* mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering,
* biodiversiteit en het tegengaan van luchtverontreiniging,
* duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme, en
* het oplossen van administratief-juridische knelpunten aan de grens.

Binnen verschillende doelstellingen is aandacht voor herstel na de coronacrisis. Een rode draad is de relevantie voor de Nederlanders en Vlamingen zèlf; in het nieuwe programma zal maatschappelijke relevantie en burgerbetrokkenheid een belangrijke rol spelen.

Over Interreg Vlaanderen – Nederland

De Europese Unie geeft regio’s iedere zeven jaar de mogelijkheid om voor te stellen hoe zij EU-subsidiegelden willen inzetten. Zo hebben ook de partners van Interreg Vlaanderen-Nederland  zich de afgelopen maanden beraamd op hun prioriteiten. Eén van die partners is de provincie Noord-Brabant. Welke uitdagingen staan centraal voor de komende zeven jaar? Waar dient de grensoverschrijdende samenwerking vooral op te focussen? In het vergevorderd concept voor het Interreg-Programma 2021-2027 staat het allemaal.

Meer weten?

Meer informatie over de huidige projecten van Interreg Vlaanderen – Nederland lees je op de website van het programma. Benieuwd naar de inhoud van het conceptprogramma voor de periode 2021-2027? Lees dan verder.

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten