Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Energie, energieconversie, energieopslag, innovatie

Op 23 maart ontmoetten Nederlandse en Duitse innovatie-experts elkaar in een workshop gericht op de nieuwe generatie batterijen voor automotive toepassingen. Doel was om ideeën op te doen en inzicht te krijgen in elkaars competenties, faciliteiten en interesses om in de toekomst samen te kunnen werken aan innovatieprojecten. In mei is er een vervolgbijeenkomst. In de tussentijd werken Brabantse en Duitse deelnemers samen aan het formuleren van concrete innovatieve projectideeën.

Plan IST

De workshop maakt onderdeel uit van Plan IST. Plan IST gaat over de samenwerking tussen Nederland en Duitsland rondom de thema’s:

  • Smart Industrie
  • Life Sciences & Health
  • Energie

Hierin werkt de provincie Noord-Brabant samen met vijf Duitse regio’s: Nordrhein-Westfalen (NRW), Baden-Württemberg, Beieren, Sachsen en Thüringen. Het doel van deze samenwerking is om via concrete probleemstellingen tot gezamenlijke innovatieprojecten te komen. Als naaste buren samenwerken aan missiegedreven innovatie is een wens van minister Pinkwart (NRW), gedeputeerde Van den Akker (Limburg) en gedeputeerde Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant).

Wie doen er mee?

Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn er beleidsadviseurs en projectleiders van het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling betrokken om de samenwerking met Duitse regio’s verder te versterken. Vanuit het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen zijn experts van de volgende organisaties betrokken bij het thema Energie – batterijen voor automotive toepassingen:

Meer weten?

In het Beleidskader Economie 2030 lees je meer over onze ambities om de internationaal concurrerende, innovatieve en duurzame Brabantse economie verder te versterken. Hierin vind je ook meer informatie over Europese en internationale samenwerking en over missiegedreven innovatiebeleid.

Samen op weg naar een toekomstbehendig Brabant in 2030.

 

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten