Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
High Tech Campus Eindhoven met Philips gebouwen

Er is sprake van een steeds groter tekort aan techniekdocenten op alle onderwijsniveaus. Dit terwijl veel Brabantse bedrijven juist staan te springen om technisch geschoold personeel. Om deze mismatch aan te pakken startten de provincie Noord-Brabant en Brainport in het voorjaar van 2020 met een pilot om ‘hybride docentschap’ te stimuleren.

Doel van de pilot is een structurele inzet van 100 hybride ‘light’docenten en minimaal tien personen die doorstromen naar hybride docentschap als eindresultaat.

Mooie eerste resultaten

Uit de eerste tussenevaluatie van de ‘Pilot Hybride docenten’  blijkt dat er mooie eerste resultaten zijn geboekt. Ondanks de coronomaatregelen hebben 52 mensen uit het bedrijfsleven intussen hun kennis en praktische vaardigheden in het onderwijs kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door:

  • het geven van (structurele) gastlessen,
  • het verzorgen en ontwikkelen van onderwijsmodules samen met collega’s,
  • gezamenlijk met het bedrijf en de onderwijsinstelling een leeromgeving te vormen.

In de factsheet lees je meer informatie over de inhoud en de tussenresultaten van de pilot. Bekijk de factsheet.

Matching is de cruciale factor

Matching blijkt cruciaal in de pilot. De werknemer die graag ‘light’ wil doceren, wordt gematcht aan een onderwijsinstelling die op zoek is. Er werken twee matchmakers binnen de pilot die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zij voeren gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven die geïnteresseerd zijn in hybride doceren. Daarnaast helpen zij scholen om een plek te creëren voor hybride docenten. Zo zorgen de matchmakers voor een goede match: de juiste persoon verbinden met de juiste plek.

Unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

De pilot hybride docenten is een unieke samenwerking van middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-instellingen én het technische bedrijfsleven in de regio Brainport Eindhoven. Daarnaast zijn ook FME en Platform Talent voor Technologie betrokken bij de pilot.

Inzet op meer betrokkenheid mkb

De pilot geeft veel inzicht als het gaat om de kansen, mogelijkheden en belemmeringen van hybride doceren. Eén van de grote uitdagingen is om het bedrijfsleven voldoende te betrekken. Vooral het mkb blijft achter. Daarom wordt er dit voorjaar extra ingezet om het mkb te stimuleren en motiveren om deel te nemen aan de pilot.

Door het hybride docentschap stevig te verankeren in de kenniseconomie van Noord-Brabant werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.

~ Martijn van Gruijthuijsen – gedeputeerde provincie Noord-Brabant ~

Brabantbrede aanpak

De pilot loopt door tot eind 2022 en moet leiden tot een voorbeeldaanpak voor andere sectoren en regio’s en mogelijkheden bieden voor een Brabantbrede aanpak en inzet.

Beeld: Brabant Brand Box – Bart van Overbeeke

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten