Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Nederland,  Eindhoven, exposanten op de Dutch Design Week

Opnieuw komen de ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda dichterbij. De plannen voor de doorontwikkeling van een futurelab, congrescentrum en een nieuw museumpark in de Brainportregio zijn woensdag 23 juni goedgekeurd door het bestuur van Stichting Brainport. Aanvragers ontvangen voor de verdere uitwerking en uitvoering van hun plannen circa 7 miljoen euro per project vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven. De komst van deze onderscheidende voorzieningen vergroot de aantrekkingskracht van de hele regio. Niet alleen voor alle inwoners, maar ook nationaal en internationaal gezien.

Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie, met Brainport Eindhoven voorop. Om onze economie toekomstbestendig te houden moeten we juist nu blijven innoveren en investeren. Dat betekent dat we niet alleen moeten werken aan de nieuwste sleuteltechnologieën en innovaties, maar dat het voor onze inwoners ook fijn wonen, werken en leven moet zijn. Alles om het beste talent aan te trekken en behouden. Met deze nieuwe impuls wordt het vestigingsklimaat in Brabant nóg beter!

~ Martijn van Gruijthuijsen – gedeputeerde provincie Noord-Brabant ~

Over de Brainport Nationale Actieagenda

Met de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) werken het Rijk, de provincie Noord-Brabant en Brainport Eindhoven inmiddels drie jaar samen aan de uitwerking van de mainportstatus van Brainport Eindhoven. De derde voortgangsrapportage van BNA laat opnieuw zien dat de Brainportregio een belangrijk internationaal innovatie-ecosysteem is. Onderwijs, onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en natuurlijk de startups, scale-ups, het mkb en grote bedrijven dragen samen bij aan voor Nederland belangrijke sleuteltechnologie, industrieel leiderschap, innovaties voor maatschappelijke opgaven en een gunstig vestigingsklimaat.

Over de Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als een belangrijk vliegwiel voor de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda. Het draagt bij aan het versterken van het voorzieningenaanbod, het aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact.

Lees het hele nieuwsbericht

Bron: Brainport Eindhoven
Beeld: Brabant Brand Box

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030! 

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten