Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
The Strip at lunchtime, High Tech Campus Eindhoven, with buildings Philips Research.

De provincie gaat het bedrijfsleven ondersteunen bij het behouden en later ook weer aantrekken van hoger opgeleide werknemers. Daarnaast met werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen de beroepsbevolking stimuleren zich te blijven ontwikkelen, onder meer met bijscholing in digitale vaardigheden.

Dit zijn 2 onderdelen van een omvangrijk actieplan voor de arbeidsmarkt dat Gedeputeerde Staten 18 maart aan Provinciale Staten hebben gestuurd.

Juist op dit moment hebben ondernemers in Brabant behoefte aan een arbeidsmarkt die tegen een stootje kan, nu corona-maatregelen ook de bedrijvigheid beperken. Gedeputeerde Staten stellen voor om de komende 4 jaar € 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. De helft van dat bedrag is beschikbaar voor arbeidsmarktregio’s. UWV en gemeenten werken daarin samen voor het samenbrengen van vraag naar, en aanbod van, werk. Voorstel is om versneld € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen aan de regio’s om mensen te ondersteunen die door Corona thuis komen te zitten of hun baan (dreigen) te verliezen.

De andere helft van het bedrag wordt gereserveerd voor eigen en gezamenlijke initiatieven voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “We hebben een veerkrachtige arbeidsmarkt nodig om onze economie weerbaar te houden, ook in tijden van crisis. In de kenniseconomie van morgen maken mensen het verschil, daar moeten we zuinig op zijn. Innovatie ontstaat tenslotte tussen de oren, maar moet wel in praktijk worden gebracht. Economie is niet iets van machines en systemen, maar wordt gemaakt door mensen.”

Digitalisering

Veel beroepen en sectoren veranderen ingrijpend door technologische ontwikkelingen, met name digitalisering. Werknemers moeten nieuwe, digitale, vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om hun vak goed te blijven uitoefenen. Daarom moeten zij zich hun hele carrière blijven ontwikkelen, onder meer door het volgen van om- en bijscholing. Digitaal en online onderwijs bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden. Ook voor mensen die nu thuiswerken en minder te doen hebben, bijvoorbeeld omdat hun werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd.

De provincie stimuleert ondernemers en onderwijsinstellingen een gezamenlijk nieuw en flexibel opleidingsaanbod te ontwikkelen, gericht op die nieuwe beroepen en vaardigheden. Het stimuleren van digitalisering is daarbij een belangrijke manier om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Het kan daardoor verlichting bieden voor sectoren waarin de personeelstekorten groot zijn, zoals de techniek, het onderwijs en de zorg.

Braindrain

In 10 jaar tijd verlieten ruim 30.000 afgestudeerden en werkenden met een diploma van een hogeschool of universiteit de provincie Brabant. Dat waren er 10.000 meer dan er binnenkwamen. De provincie verliest hierdoor waardevolle inwoners met kennis. Provinciale Staten vroegen in 2017 al aandacht voor deze braindrain met een motie. De provincie gaat daarom nu het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het aantrekken en behouden van werknemers voor de provincie, onder meer met campagnes en het aanbieden van een traineeship.

Download het Actieplan arbeidsmarkt 2020-2023

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten