Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Foto : Wim Hollemans

Hoe kunnen we grootschalig en betaalbaar waterstof opwekken? Kunnen we een versleten lichaamsdeel in de toekomst gewoon vervangen? Hoe bereiden we onze infrastructuur voor op zelfrijdende auto’s? Nederland en Brabant staan de komende jaren voor een aantal belangrijke maatschappelijke transities. Dat is niet alleen een uitdaging, maar biedt ook kansen voor de innovatieve Brabantse economie. Maar dat gaat niet vanzelf. De provincie Noord-Brabant wil voorbereid zijn op toekomstige veranderingen en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om de oplossingen voor deze uitdagingen binnen Brabant te ontwikkelen. Coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten de komende jaren de samenwerking hierop gaan zoeken.

Innovatiecoalities
“In Brabant vinden we innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Als dé innovatieve regio in Nederland zijn we het aan onze stand verplicht om onze economie klaar te stomen voor de toekomst en hier volop kansen voor te pakken. Nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bieden immers ook mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsmodellen. Zo behouden we ook in de toekomst onze welvaart en Brabantse banen. “

De komende jaren wil de provincie 10 van deze “innovatiecoalities” van bedrijven, overheden en kennisinstellingen van de grond krijgen. De coalities worden gevormd rondom vijf maatschappelijke transities die nu en in de toekomst in Brabant spelen:
1. De energietransitie
2. Gezond ouder worden in een vergrijzende maatschappij
3. Mobiliteit behouden in een drukker en steeds meer verbonden land
4. De opkomst van Artificial Intelligence
5. Voedselketens in harmonie met de omgeving en het klimaat

Van Gruijthuijsen: “Waar we voorheen als provincie vooral investeerden in bedrijvenclusters, kiezen we nu voor een aanpak om onze investeringen vanuit onze maatschappelijke uitdagingen aan te vliegen. Op die manier stimuleren we niet alleen onze economie, innovatiekracht en werkgelegenheid, maar leveren we ook een stevige bijdrage aan de oplossingen voor onze gezamenlijke problemen. Dat doen we uiteraard op Brabantse wijze: samen. “

Starters en mkb
De komende jaren stelt de provincie zelf 15 miljoen euro beschikbaar voor de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Clusters en Triple Helix Samenwerking, waarin deze plannen beschreven staan. 10 miljoen euro is bedoeld om de innovatiecoalities op te zetten. Er wordt 5 miljoen euro gereserveerd om start-ups en het mkb te stimuleren. Hiermee stimuleert de provincie start-ups en mkb-bedrijven die een goed idee hebben dat niet binnen de innovatiecoalities past. Innovatieve start-ups en mkb-bedrijven zijn cruciaal om innovatieve oplossingen voor morgen te ontwikkelen. Om de innovatiecoalities en starters te ondersteunen en door te ontwikkelen, werkt de provincie nauw samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Braventure en de regionale triple helix-organisaties: REWIN, Midpoint, Agrifood Capital en Brainport Development.

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten