Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
Afbeelding Citydeal Circulair en conceptueel bouwenl

Vandaag heeft de provincie Noord-Brabant zich aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties gelijkwaardig samen om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te realiseren. Tijdens de InnovatieExpo 2021 ondertekenden 49 nieuwe partners deze City Deal.

Over de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Bekijk onderstaande video waarin in ongeveer 3 minuten wordt uitgelegd wat de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen inhoudt.

Op weg naar een toekomstbehendig Brabant

Brabant werkt aan een internationaal concurrerende, innovatieve en duurzame economie. De overgang naar een circulaire en duurzame economie vraagt een maatschappelijke inspanning en actieve betrokkenheid en inzet van diverse partijen.

Met het ondertekenen van de City Deal hebben we als doel uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen, zodat in 2030 circulair bouwen dé standaard is.

In Noord-Brabant moeten de komende jaren 120.000 woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tot 2030 zijn dat zo’n 12.000 woningen per jaar. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof.

De City Deal sluit aan bij de ambities uit bijvoorbeeld de Brabantse Omgevingsvisie, het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, de Duurzame Verstedelijkingsstrategie voor stedelijk Brabant en de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023.

Meer weten?

Lees hier het persbericht.

Op de website van Agenda Stad lees je meer informatie over de samenwerking van het Rijk, provincies, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden.

Samen op weg naar een toekomstbehendig Brabant in 2030. 

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten