Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
hammer-tusk-tzUJHxlAZFk-unsplash

OPZuid 2021-2027 is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het programma wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bereiden samen de ontwikkeling en uitvoering van OPZuid 2021-2027 voor. Onderdeel hiervan is een publieksconsultatie van het concept programmadocument. Je kunt van maandag 11 tot en met vrijdag 22 januari 2021 je reactie insturen.

De ambitie van OPZuid

Zuid-Nederland heeft met OPZuid 2021-2027 de ambitie om de regionale kracht op het gebied van economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en verder te versterken. Het doel is om maatschappelijke én economische impact te genereren. OPZuid draagt bij aan innovatieve oplossingen binnen vijf grote maatschappelijke transities die zowel in Zuid-Nederland als op mondiale schaal spelen. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en het Europees en nationaal innovatiebeleid.

Voor wie is OPZuid?

OPZuid 2021-2027 is bedoeld voor het (MKB-)bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland. Technologische kennis speelt daarbij een belangrijke rol. De uitdaging is echter om zowel de technologische als de niet-technologisch kracht van Zuid-Nederland te benutten. Hiervoor is samenwerking binnen de regio en juist ook over de regiogrenzen heen heel belangrijk.

Inzet van de subsidie

De subsidie wordt vooral ingezet voor de meer toepassingsgerichte innovaties zoals proeftuinen, living labs of demonstraties van nieuwe technologieën. Deze inhoudelijke focus en het onderliggend strategisch kader “Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie” staan vast.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het programma en wil je meedenken? Op de website van Stimulus vind je het concept programmadocument en kun je via een reactieformulier je vragen, opmerkingen en aanvullingen insturen.

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten