Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE
210224_BEB_EnZuid_WillekeMachiels_LR_002_9730

Gisteren is de actie-agenda Groene chemie, nieuwe economie gelanceerd tijdens een online top van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen was erbij namens de provincie Noord-Brabant.

Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Om de CO2-reductie te halen, kunnen we niet langer wachten en is het tijd voor actie. Zoals Arnold Stokking – CEO Brightsite en aanjager van de actieagenda – het kort en krachtig verwoordde:

2050 begint nù

Samenwerken aan de actie-agenda

Naast de lancering van de actie-agenda is ook een coalitie gevormd die de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de actie-agenda oppakt. Tijdens het online event kwamen verschillende deelnemers uit de coalitie aan het woord om de plannen toe te lichten. Het doel is opschaling van de innovatieve vergroeningsoplossingen voor de basischemie. Circulariteit (biomassa en afvalplastics als grondstoffen voor chemie) en de toepassing van innovatieve, elektrische processen door groene energie staan centraal.

Deelnemers coalitie

De acties uit de actieagenda zijn geclusterd in drie groepen:

  • samenwerking, mogelijk maken van nieuwe ketens en opschaling van innovaties
  • financiering, ontwikkelen van financieringsconstructies voor initiatieven
  • beleid, opstellen en invoeren van beleidsmaatregelen

Naast grote invloed op het klimaat is ook het economisch belang groot. We creëren een schoner milieu én nieuwe werkgelegenheid als we de noodzakelijke vergroening van de basischemie versnellen.

Meer weten?

Op de website over groene chemie, nieuwe economie vind je meer achtergrondinformatie, de actie-agenda en kun je het online event terugkijken.

Samen op weg naar een toekomstbehendig Brabant in 2030 waar alle Brabanders de vruchten van plukken.

Praat mee over dit onderwerp

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Gerelateerde berichten