Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE

Thema
Circulariteit & Duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid gaan over het (her)gebruik van energie en grondstoffen. We verduurzamen door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Een duurzame en circulaire economie is gericht op hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager verbruik van energie. Zo worden we minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland.

Group 34350

Provincie investeert in innovatiecoalities om maatschappelijke uitdagingen op te lossen

Help je mee met het versnellen van de energietransitie?

Ontdek project SPECTORS: grensoverschrijdende innovatie

Webcast: Economie als hefboom in de regio

Provincie zet in op innovatie mkb voor maatschappelijke opgaven

Nationaal Groeifonds beloont innovatief Brabant

Midpoint Brabant en MindLabs sluiten partnership voor verder verslimmen van Midden-Brabant

Provincie sluit zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Nieuwe editie Brabantse Impact Monitor

ConnectSME zoekt innovatieve mkb’ers in grensregio

Nieuwe subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Symbiosis4Growth onderzoekt uitwisseling reststromen mkb

Green Matchmaking: virtuele stage-speeddates voor bedrijven & studenten

Kruispunt Brabant inspireert: hybride werken en slim werken & reizen

25 maart: online informatiebijeenkomst over POP3 Brabant

Cleantech Energy Crossing – samen grensoverschrijdend innoveren

Online evenementen over financieringsmogelijkheden Horizon Europe

Terugblik digitale kick off nieuwe Europese programma’s

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

MIT-regeling 2021

Meer informatie over dit thema

“De overgang naar een duurzame, circulaire economie vraagt een maatschappelijke inspanning en actieve betrokkenheid en inzet van diverse partijen.”

We streven naar 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we ons in om de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door het verbinden van kennisnetwerken. Of door kansrijke initiatieven vanuit het bedrijfsleven, de overheid en vanuit kennisinstellingen te ondersteunen. Heb jij een mooi voorbeeld van zo’n initiatief?

voedingsbodem
Redactie

Sofie Moons

Communicatieadviseur Energie

Gerelateerde thema's