Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE

Thema
Circulariteit & Duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid gaan over het (her)gebruik van energie en grondstoffen. We verduurzamen door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Een duurzame en circulaire economie is gericht op hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager verbruik van energie. Zo worden we minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland.

Group 34350

Laadpalen in Brabant en Limburg goed beveiligd

Gouden Cirkel voor Botanic Bites

Brabant werkt samen aan innovaties in landbouw & voedselketen

Extra subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Grensoverschrijdend samenwerken aan circulaire landbouw

Nieuwe Brabantse Impact Monitor is uit: editie mei 2021

Grensoverschrijdend samenwerken aan verminderen CO2-uitstoot

Stimuleringsregeling Biobased Economy – ontdek Dutch Water Tech

Provincie investeert in innovatiecoalities om maatschappelijke uitdagingen op te lossen

Help je mee met het versnellen van de energietransitie?

Ontdek project SPECTORS: grensoverschrijdende innovatie

Provincie zet in op innovatie mkb voor maatschappelijke opgaven

Nationaal Groeifonds beloont innovatief Brabant

Midpoint Brabant en MindLabs sluiten partnership voor verder verslimmen van Midden-Brabant

Provincie sluit zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Nieuwe editie Brabantse Impact Monitor

ConnectSME zoekt innovatieve mkb’ers in grensregio

Nieuwe subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Symbiosis4Growth onderzoekt uitwisseling reststromen mkb

Kruispunt Brabant inspireert: hybride werken en slim werken & reizen

Cleantech Energy Crossing – samen grensoverschrijdend innoveren

Terugblik digitale kick off nieuwe Europese programma’s

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

MIT-regeling 2021

Samenwerken aan actie-agenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’

3 maart: digitale kick-off nieuwe Europese programma’s

Biobased-circulaire projecten Delta regio dragen bij aan klimaatdoelen

Regionale krachten bundelen in West-Brabant voor een circulaire economie

De Mengfabriek in Brabant geeft energie

Laat je inspireren #inBrabant

Stimuleringsregeling Biobased Economy – ontdek Fruitleather

Provincie zet een volgende stap naar circulaire economie

Podcast over circulaire economie

Meer dan 500 innovatieve startups in Brabant, ondanks corona nog steeds groei

Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

E-waste: Brabant geeft Energie

Chainable wint Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

Sunovate – innovatie met slim gebruik van zonne-energie

Grensoverschrijdend innoveren met focus op klimaat en energie

Biobased bouwen: bouwen met natuurlijke materialen

Meer informatie over dit thema

“De overgang naar een duurzame, circulaire economie vraagt een maatschappelijke inspanning en actieve betrokkenheid en inzet van diverse partijen.”

We streven naar 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we ons in om de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door het verbinden van kennisnetwerken. Of door kansrijke initiatieven vanuit het bedrijfsleven, de overheid en vanuit kennisinstellingen te ondersteunen. Heb jij een mooi voorbeeld van zo’n initiatief?

voedingsbodem
Contactpersoon

Sofie Moons

Communicatieadviseur Energie

Gerelateerde thema's