Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE

Thema
Circulariteit & Duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid gaan over het (her)gebruik van energie en grondstoffen. We verduurzamen door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Een duurzame en circulaire economie is gericht op hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager verbruik van energie. Zo worden we minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland.

Group 34350

Provincie investeert via Invest-NL in Protix

Tea By Me in de spotlight

Een toekomstbehendige economie is ook een duurzame economie

Nationale Database Biobased Producten

Provincie feliciteert Brabantse ondernemers in KVK Innovatie top 100

Nieuwe subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Live-uitzending Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

Grote lijnen programma Interreg Vlaanderen – Nederland bekend

Brabantse ondernemers in KVK Innovatie top 100

Meer informatie over dit thema

“De overgang naar een duurzame, circulaire economie vraagt een maatschappelijke inspanning en actieve betrokkenheid en inzet van diverse partijen.”

We streven naar 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we ons in om de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door het verbinden van kennisnetwerken. Of door kansrijke initiatieven vanuit het bedrijfsleven, de overheid en vanuit kennisinstellingen te ondersteunen. Heb jij een mooi voorbeeld van zo’n initiatief?

voedingsbodem
Contactpersoon

Sofie Moons

Communicatieadviseur Energie

Gerelateerde thema's