Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE

Thema
Clusters & Campussen

Clusters en campussen gaat over hoe organisaties samenwerken aan een toekomstbehendige economie. Over de dynamiek van samenwerkende organisaties, over een goede bereikbaarheid van werklocaties, over innovatiekracht en voldoende omvang van een cluster of campus om toonaangevend te zijn. De provincie investeert in de aantrekkingskracht van clusters en campussen met groeipotentie en zij zet zich in op het bundelen van krachten, kapitaal en kennis.

Group 33dd v68

Samenwerken aan actie-agenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’

Biobased-circulaire projecten Delta regio dragen bij aan klimaatdoelen

Fontys Engineers Meet & Match 2021

De Mengfabriek in Brabant geeft energie

Laat je inspireren #inBrabant

Stimuleringsregeling Biobased Economy – ontdek Fruitleather

Provincie zet een volgende stap naar circulaire economie

Meer dan 500 innovatieve startups in Brabant, ondanks corona nog steeds groei

Sunovate – innovatie met slim gebruik van zonne-energie

Biobased bouwen: bouwen met natuurlijke materialen

Provincie investeert via Invest-NL in Protix

Een toekomstbehendige economie is ook een duurzame economie

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt virtueel werkbezoek aan regio Midden-Brabant

Provincie feliciteert Brabantse ondernemers in KVK Innovatie top 100

Kick-off beleidskader economie 2030 (update)

Brainportlijn: innovatieve verbinding tussen alle Brainportcampussen

Monitor Brabantse bedrijventerreinen 2020

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door

’s-Hertogenbosch ontwikkelt innovatiedistrict

Gedeputeerden op werkbezoek bij Pivot Park

Meer over dit thema

“We stimuleren en investeren in hoogwaardige werklocaties in Brabant als dat nodig is voor de vorming van een goed functionerend ecosysteem.”

Onze focus ligt op toplocatieontwikkeling en bedrijventerreinen zoals energiehubs, locaties voor XXL logistiek en stedelijke werkomgevingen. We vinden het belangrijk dat deze locaties goed bereik zijn. En dat clusters die relevant voor elkaar zijn onderling goed verbonden zijn. Ook zetten we in op de duurzaamheid van werklocaties om de circulariteit van onze economie te bevorderen.

triple-helix-3
Redactie

Maarten Raaijmakers

Strategisch Adviseur Regionale Economie

Gerelateerde thema's