Spring naar content
NAAR EEN TOEKOMSTBEHENDIGE ECONOMIE

Thema
Europa & Internationalisering

In 2030 heeft Brabant internationaal een uitstekende economische concurrentiepositie. Veel Brabantse organisaties hebben nevenvestigingen in het buitenland of zijn onderdeel van een internationaal concern. Andere organisaties werken in internationale markten of toeleverketens. De provincie gaat ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen ondersteunen in het verstevigen van internationale contacten en het toegankelijker maken van buitenlandse markten.

Group 274123

Kick-off beleidskader economie 2030 (update)

Verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Zuid-Nederland (update)

Grote lijnen programma Interreg Vlaanderen – Nederland bekend

De vraag van vandaag…over Europese subsidies!

Met de trein: van Tilburg naar China

Gedeputeerde opent Nederlands-Duits Fieldlab AI4DT 

Dutch Design Week 2020: Tech & Design Dialogues & follow-up

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge, innovatieve landbouwers

Innoveren met economische en maatschappelijke impact

Meer info over dit thema

“De Europese middelen zijn een katalysator om te innoveren en om innovatiekracht te verbinden met belangrijke en actuele maatschappelijke opgaven.”

We werken op internationaal niveau samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden uit de hele wereld. In Europa vooral met buurlanden Duitsland en Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook belangrijke connecties met Japan, Israël, de Verenigde Staten en China.

internationaal
Redactie

Mathieu Oor

Beleidsadviseur Europese programma’s

Redactie

Richard L'Ami

Beleidsadviseur internationaal

Gerelateerde thema's