THEMA
CIRCULARITEIT & DUURZAAMHEID

Circulariteit en duurzaamheid gaat over het (her)gebruik van energie en grondstoffen.

We verduurzamen door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Een duurzame en circulaire economie is gericht op het hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager verbruik van energie. Hierdoor worden we  ook minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland.

 

 

 

Onderwerpen bij dit thema

 

Maakindustrie

De maakindustrie in Brabant, die van ruwe materialen producten maakt, is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie.

  Meer lezen

Bouw en infrastructuur

De urgentie om te komen tot een circulaire bouweconomie in Brabant moet gezien worden in het licht van de omvangrijke woningbouwopgave. 

  Meer lezen

Biomassa en voedsel

We kunnen leren van de natuur die gebaseerd is op kringlopen, waarbij het afval van de één een voedingsstof is voor de ander.

 Meer lezen

 

Kunststoffen

Jaarlijks wordt in Brabant 260 duizend ton kunststof materiaal afgedankt (patabakjes, colaflesjes, folie om groenten, oortjes voor muziek, je broodtrommel). Een deel hiervan wordt gerecycled, maar het grootste deel (ongeveer 80%) wordt verbrand.
 

Meer lezen

 

Consumptiegoederen

Consumptiegoederen (goederen en verpakkingen die consumenten gebruiken, zoals koffiebekers en kleding) die wij in Brabant kopen, gebruiken en weggooien worden veelal elders ontworpen, geproduceerd, verpakt en hierheen vervoerd. Daarmee staan we vaak aan het eind van de productieketen.

  Meer lezen

 

 

 

INNOVATIE AWARD: GOUDEN CIRKEL


De Gouden Cirkel is een aanmoedigingsprijs voor Brabantse circulaire ondernemers. Vaandeldragers op het gebied van circulaire economie, met een bijzondere impact en potentie tot schaalvergroting maken aanspraak op deze prijs. Hiermee bieden we een podium aan inspirerende voorbeelden.

Meer lezen

 

 

 

 

Actueel 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"233193"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Alle actualiteiten

 

Op de hoogte blijven van dit thema?

Meld je aan voor meer nieuws over Circulariteit & Duurzaamheid en achtergrondinformatie over toekomstbehendige projecten.

Aanmelden

 

 

 

MEER OVER DIT THEMA

 

"De overgang naar een duurzame, circulaire economie vraagt een maatschappelijke inspanning en actieve betrokkenheid en inzet van diverse partijen."

 

We streven naar 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we ons in om de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door het verbinden van kennisnetwerken. Of door kansrijke initiatieven vanuit het bedrijfsleven, de overheid en vanuit kennisinstellingen te ondersteunen. Heb jij een mooi voorbeeld van zo'n initiatief?

Tip de redactie

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Kranendonk

Communicatieadviseur circulaire economie

 
 

 

 
 

  

 

GERELATEERDE THEMA'S

 

 

INNOVATIE & SLEUTELTECHNOLOGIEËN

 

EUROPA & INTERNATIONALISERING

 

DATA & DIGITALISERING

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen