Stand van circulair bouwen in Brabant | Werken volgens circulaire waarden: steun én struikelblok

84 keer bekeken 0 reacties

Waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Met de Monitor Circulair Bouwen, verspreid onder alle BACB-partners, hebben we dat onderzocht. De komende weken lichten we de resultaten uit. Dit keer: werken volgens circulaire waarden - er is draagvlak, maar het wordt óók als struikelblok ervaren.

70% van de respondenten ervaart brede steun binnen de eigen organisatie om volgens circulaire waarden te werken. Dat duidt op een breed draagvlak binnen organisaties voor circulair werken. En op een positieve voortgang van circulair bouwen in Brabant. Tegelijkertijd beschouwt iets minder dan de helft van de respondenten het werken volgens circulaire waarden óók als een groot struikelblok. Wat is hier aan de hand?

Circulaire waarden zijn (nog) niet 'van iedereen’

Respondenten geven aan dat ze zich met name gesteund voelen door de circulaire doelstellingen die organisaties hebben geformuleerd. Er is een breed besef dat dingen op termijn anders zullen zijn dan nu. Alleen: circulaire doelstellingen worden in veel gevallen opgesteld door het management, en (nog) niet altijd door het hele bedrijf gedragen. Dat maakt het voor medewerkers of afdelingen die met circulariteit aan de slag zijn vaak lastig om structurele veranderingen door te voeren. Daardoor blijven organisaties vaak 'hangen' in het doen van experimenten, die buiten het business- of organisatiemodel vallen.

Van strategie naar uitvoering

Als we circulair bouwen de normaalste zaak van de wereld willen maken, moeten we de organisatiestructuren en -processen aanpassen. Circulaire waarden en werkwijzen moeten daarin worden geïntegreerd. Daar is steun en bereidheid voor nodig, maar ook kennis en vaardigheden om circulaire principes en werkwijzen 'van iedereen' te maken binnen de organisatie.

Kans: brede steun voor circulaire waarden maakt snelle opschaling mogelijk

Er is al draagvlak, dat is een stevige basis voor opschaling. Uiteindelijk wil je dat de hele organisatie zo wordt ingericht dat circulair werken de normaalste zaak van de wereld is. Voorbeelden van routes voor opschaling van circulaire waarden zijn: 

Zoek ruimte voor verbreding; zorg er bijvoorbeeld voor dat alle afdelingen circulariteitsdoelstellingen krijgen (voor opbouw en afbouw), in plaats van dat het bij enkele personen of één afdeling belegd is;
Verbind en structureer; zoek bijvoorbeeld vaste externe partners om samen stappen te kunnen zetten;
Daag de bestaande orde uit; bijvoorbeeld de huidige begrotingssystematiek.

 

Voor BACB-partner Chainable, verhuurder van keukens, vormt met name het laatste punt een knelpunt voor opschaling. Op strategisch niveau klinkt het als een goed idee: de gebruiker heeft lage investeringskosten en volledige ontzorging tijdens het gebruik omdat Chainable eigenaar blijft van de keukens. Hierdoor houden ze controle over materialen en retourstromen. Helaas werkt het in de praktijk niet altijd zo makkelijk. Want hoe schrijf je circulaire keukens af in je boekhouding? Simon Rombouts van Chainable: “Circulaire modellen zijn nieuw en dat vinden klanten spannend, maar bovenal is het hele systeem er niet op gericht. In de huidige begrotingssystematiek worden lineaire producten eigenlijk bevooroordeeld ten opzichte van circulaire producten.”

Hele rapport lezen?

'Werken volgens circulaire waarden: steun én struikelblok’ is trend nr. 1 uit onze monitoring ‘Stand van Circulair Bouwen in Noord-Brabant’. Met deze monitor onderzochten we: waar staan we met circulair bouwen in Brabant? Wat zijn knelpunten en kansen? 34 netwerkpartners van de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen hebben de monitor ingevuld.

Bekijk hier het hele rapport met alle uitkomsten, trends en kansen voor versnelling.

 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen